Будівництво систем оборотного водопостачання на промислових підприємствах

Майже всі промислові підприємства є великими споживачами прісної води. Побічним результатом їхньої діяльності є утворення стічних вод, що містять велику кількість різноманітних техногенних забруднень. Для скорочення обсягів стоків та водоспоживання свіжої води, а також зниження екологічних платежів та штрафів за скидання забруднюючих речовин на промислових підприємствах Європи використовують системи оборотного водопостачання.

Стаття відкрита для передплатників