Вивести підприємство з кризи: досвід застосування елементів системи Lean

Про застосування різних систем управління виробництвом, таких як ощадливе виробництво (Lean production), Six sigma, Kaizen, написано вже чимало. Проте практика доводить, що ефективнішим є не буквальне слідування певній концепції, а розумне використання на підприємстві окремих її елементів.

Стаття відкрита для передплатників